Laten we de wereld verlichten

Nu afstand, sociale druk en uitsluiting de norm lijken te worden, een onwenselijke en onmenselijke norm die de samenleving verhardt, verdeelt en verder laat wegzakken in angst en verdeeldheid, willen wij door middel van de Bee4Light Community mensen verbinden door een ondersteunend netwerk van licht, liefdevolle positieve acties en vooral vriendelijke woorden.

Onze BeeMoves actie!

BeeMoves 

Een werkelijk geZONd systeem is een drager, een katalysator en een doorstroomlocatie voor het licht.

Net als het bloed in onze aderen het licht door ons lichaam transporteren, zo zorgen netwerken voor het stromen van het licht in onze samenleving.

Gezondheid is niet het ontbreken van ziekte, maar het hebben van veerkracht: emotionele veerkracht, mentale weerbaarheid, een goed werkend immuunsysteem, én ook een krachtige spirituele connectie met onze ziel.

Dit geldt voor het individu en zeker ook voor de samenleving als geheel.

Om goed te kunnen functioneren moeten we onze systemen voeden. Iedere zwaarte werkt belastend, blokkerend en mogelijk zelfs dodelijk. Ieder gif verlammend. Het licht moet vrij kunnen stromen voor een goed werkend systeem. Zo kan het afvalstoffen en onnodige ballast verdrijven.

Vrijheid en gezondheid zijn dan ook niet tegengesteld.  Die zijn congruent, exponentieel versterkend en essentieel voor elkaars bestaan.

Het is geen kwestie van: externe autoriteit en gezondheid, of: innerlijke autoriteit en vrijheid. Het is juist dat door een leven vanuit innerlijke autoriteit we vrijheid en gezondheid ervaren.

Vandaar ook onze nieuwe BeeMove, omdat gezondheid in brede zin ons algemeen belang is:

 

#BeeHealthy

De Lichtkerk

Je voeden met licht kan op vele manieren. De meest voor de hand liggende is natuurlijk geZONde voeding. Voeding dat door het zonlicht is aangeraakt en niet belast is met gif. Daarnaast kun je ook denken aan frisse lucht, sporten, goede nachtrust, en een gezonde leefomgeving. Dit zijn voorbeelden van voeding op fysiek niveau.

Een andere vorm van voeden met licht is die op sociaal-emotioneel niveau. Dus verbinden met jezelf en met anderen, ontspanning, ontladen, opladen. Kortom het licht laten schijnen op je innerlijke balans en je relaties waarbij zelfliefde en zelfzorg bovenaan het lijstje staan.

De laatste en misschien wel de belangrijkste manier om jezelf te voeden met licht is die op spiritueel niveau. Een bewust leven vanuit een vrij en zacht stromend hart, is de belangrijkste basis voor een gezond en gelukkig leven. Dan kun je luisteren naar je innerlijk kompas, en vanuit een diepe wijsheid die ons met het leven verbindt, onze eigen unieke weg bewandelen.

Door het licht in onszelf te voeden, voeden we het licht in onze samenleving.

Zo binnen, zo buiten. Zo boven, zo onder.

Moments with Source

De Lichtkerk is opgericht door vrouwen ondersteund door het mannelijk veld bedoeld om religie en spiritualiteit te verenigen. Het is een holistische waardengemeenschap waarbij we ons richten op het eren van het licht in onszelf en elkaar. Wij streven naar geZONde interne en externe systemen, vrij van gif, op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en energetisch niveau, met als symbool voor het licht van onze ziel de Galactische Zon. Vanuit een adelaarsview beschouwen wij het leven en onze plek erin en brengen zo de bezieling terug in het leven.

Tijdens Moments with Source van de Lichtkerk ont-moeten we elkaar en vertellen we verhalen op vele creatieve manieren; door onder andere zang, dans, voordrachten, beeld en in stilte samen zijn. Op prachtige lokaties, rondom kampvuren, en in mystieke natuurgebieden.

Wat je gelooft is essentieel. Vele religieuze teksten bevatten prachtige symboliek en krachtige metaforen die wijzen naar het licht in onszelf. Laten we elkaar daarom verhalen vertellen. Verhalen vol wijze, liefdevolle levenslessen, vol inzichten, worstelingen en emoties, maar vooral ook verhalen vol levenswijsheden en verlichting.

Deel jouw BeeMoves met de #BeeHealthy en #BeeKindBringaLight op jouw Social Media kanaal en/of op onze Bee4Light Facebook pagina!

Vriendelijke woorden zijn als een honingraat,

zoet voor de ziel en een medicijn voor het lichaam

Bee4Light Community 

Bee4Light wil mensen verbinden en licht en liefde verspreiden en zo bijdragen aan een nieuwe wereld waarin duurzaamheid, gezondheid, menselijkheid en vooral ook vrijheid en mensenrechten centraal staan. Wij doen dit door de Bee4Light Community en door onder andere BeeMoves: liefdevolle acties waarmee we hopen mensen naar het licht te kunnen helpen bewegen, zodat we de verbinding met liefde en licht kunnen versterken.

 

Al enkele jaren bewegen we van DNA-families naar zielsfamilies. En ook in andere relaties, vriendschappelijk en zakelijk, zie je hierin een verschuiving komen. Mensen zijn steeds meer op zoek naar netwerken waarin zij gelijkgestemden vinden, netwerken op basis van een spirituele connectie met een gemeenschappelijk doel. 

Nu we collectief een shift maken dwars door het donker naar het licht, van de derde naar de vijfde dimensie, is het meer dan ooit belangrijk om elkaar op zielsniveau te vinden en ons licht te laten schijnen. Want als een ieder zijn unieke plek inneemt, dan kunnen wij een netwerk van licht vormen dat de sluiers van angst zullen doen oplossen. 

Alles is al aanwezig, de nieuwe wereld vol liefde, licht en verbinding is er al. We hoeven alleen nog maar te ontwaken en ons te verbinden met elkaar. Hoe meer mensen zich aansluiten hoe sterker ons licht kan schijnen, zodat uiteindelijk dit nieuwe netwerk het oude zal vervangen en de nieuwe wereld voor een ieder beschikbaar wordt.

Laten we het licht zijn en liefde weer laten stromen. Wees vriendelijk, wees zacht, wees licht. Zo kunnen we elkaar herkennen en met elkaar verbinden.

Bee4Light staat voor verbinding, leven, liefde en licht. 

Je kunt Bee4Light lezen als ‘voor het licht’, als ‘zijn voor licht’ en voor ‘het zijn van vier dimensies van licht’. Zij gaan niet zonder elkaar. Alleen in het duister kun je jouw licht vinden, en als je voor licht wilt zijn, dan is het belangrijk om dit ook zelf op alle vier de zijnsniveaus uit te stralen. 

Samen zorgen al deze delen van Bee4Light ervoor dat wij als individu en collectief vanuit de vijfde dimensie kunnen gaan leven, waardoor een samenleving vanuit verbinding, liefde en licht voor ons beschikbaar wordt.

“When there is a great darkness, there must also be great light. We are that light.”

De symboliek van de bij

Symbool voor het netwerk dat Bee4Light wil bewerkstelligen is de bijenkorf met als onderdeel daarvan de honingraat in de vorm van de hexagon.

De kernwaarden van BeeHive zijn gebaseerd op deze hexagon, namelijk: liefde, vrijheid, oprechtheid, waarheid, harmonie, gelijkheid, perfectie, integratie, verbinding en betrouwbaarheid. 

De bij staat symbool voor leven, vruchtbaarheid en harmonie. Zij staan voor licht en liefde. Maar ook voor wijsheid en levenskennis. Daarnaast staan zij symbool voor het realiseren en bereiken het ondenkbare en zijn zij enorme talenten in het creëren van overvloed door hun uitstekende organisatie en communicatie vaardigheden. 

Bijen nodigen je uit keuzes te maken, doelen en prioriteiten te stellen. Ze zijn goddelijke boodschappers en tegelijkertijd harde werkers. Ze verenigen het mannelijke en het vrouwelijke.

Naast de individuele aspecten laten bijen ons ook zien hoe je kunt samenleven in perfecte harmonie. In hun gemeenschap heeft een ieder zijn eigen unieke plek. Diversiteit is van belang voor het grotere geheel. Maar tegelijkertijd is verbinding hun kracht. 

Bijen nodigen je uit het leven te vieren, vanuit de erkenning deel uit te maken van een community en van de gehele natuur.

Bee4Light nodigt jou uit lid te worden van het netwerk van de toekomst gericht op liefde, verbinding en eenheid in verscheidenheid en natuurlijk een gezonde samenleving in al haar aspecten voor al het leven op Aarde.

Get in Touch. Get Involved.

Ja, hou mij op de hoogte van de (alle acties van) Bee4Light Community!